Døgnservice
Trenger du øyeblikkelig hjelp med åpning av døren din?

Ring Butikk 22 75 66 06 eller mobil 91 70 50 50 og du vil bli koblet

til vår servicemann. Han er hos deg med sin godt utstyrte servicebil .